W dniu 30 lipca 2020 r. w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się spotkanie konsultacyjne dot. Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030. W trakcie spotkania przedstawiciele ROPS w Toruniu zaprezentowali propozycje nowych założeń strategii, ocenę realizacji Strategii Polityki Społecznej do roku 2020, a także wnioski ze spotkań branżowych oraz dyskutowano o potrzebach powiatu golubsko-dobrzyńskiego ze zwróceniem uwagi na główne obszary interwencji.

W konsultacjach uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, PCPR, ŚDS, WTZ i placówki opiekuńczo wychowawczej oraz innych instytucji z powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

  • Spotkanie konsultacyjne
  • Spotkanie konsultacyjne
  • Spotkanie konsultacyjne
  • Spotkanie konsultacyjne