Dofinansowanie z PFRON

Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzymał dofinansowanie w wys. 249 983,03 zł ze środków PFRON na realizację Programu wyrównania różnic między regionami w obszarach B, D i F.

Z dofinansowania skorzystają:

1) Miasto Golub-Dobrzyń w wys. 35 164,41 zł z przeznaczeniem na projekty: “Likwiacji barier – Wszystkie dzieci nasze są” oraz dostosowanie toalety ogólnodostępnej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

2) Fundacja Rozwoju Osób Niepełnosprawnych “Pomagam” na rzecz Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego  “Adaś” w Gałczewie w wys. 90 000 zł z przeznaczeniem na zakup 9 osobowego mikrobusa przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

3) TPD w Toruniu w wys. 118721,48 zł z przeznaczeniem na dostosowanie i modernizację pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kowalewie-Pomorskim.

Umowa na realizację ww. przedsięwzięć została podpisana w dniu 21 lipca 2020 r.