W dniu 31 lipca br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz
z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, podpisali umowy o roboty budowlane z Panem Mariuszem Wilczyńskim Właścicielem firmy Zakład Handlowo-Budowlany ,,AGA”. Umowy zawarte zostały na inwestycje pod nazwą:

- ,,Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku od 7+750 do km 10+174”, której wartość inwestycji wynosi 926 385,08 zł brutto,
- „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625” o wartości 1 565 762,55 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji obu zadań przewidywany jest na 30.11.2020 r.

 

 

 

 

  • 116426197_2408372972796650_1261420829954186546_n