Powstanie nowa placówka

W związku z wcześniejszymi informacjami o zamiarze realizacji przez Powiat Golubsko-Dobrzyński inwestycji  polegającej na budowie centrum opiekuńczo-mieszkalnego informujemy, że w dniu dzisiejszym,  na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych została zamieszczona informacja o zatwierdzeniu wniosku powiatu oraz o przyznaniu środków finansowych na realizację zadania.

            Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego będzie realizowana w ramach Programu „ Centra opiekuńczo-mieszkalne” ze środków  Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Kwota przyznanego dofinansowania to 2.793.754,13 zł., a okres realizacji obejmuje lata 2020-2022.  Nowa placówka powstanie przy ul. Dr J. G. Koppa 1 na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i będzie zapewniała usługi wsparcia w formie całodobowej dla 14 mieszkańców powiatu z niepełnosprawnością   w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jednocześnie należy podkreślić, iż będzie ona wyposażona  zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością w oparciu o standardy i wytyczne określone  w ogłoszonym programie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt funkcjonalno-użytkowy budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Golubiu-Dobrzyniu opracowało Biuro Architektoniczne  VIZ-ARCH  Dorota Czarnołucka – Krzemińska z Golubia-Dobrzynia.

 

 

R.Ż.

  • SC28420073112070-1
  • bok1 com
  • bok2
  • widok całosć COM