Treść strony: Kolejna przebudowana droga powiatowa uroczyście odebrana!

W dniu 8 lipca odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Radomin oraz zaproszeni Goście.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau,
 2. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 3. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 4. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski,
 5. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Jacek Foksiński,
 6. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wiesław Młodziankiewicz,
 7. Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski,
 8. Radny Rady Gminy Radomin Pan Jan Pilarski.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, pracownicy Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego – Pan Rafał Karaszewski, Pani Martyna Malinowska i Pan Roger Żebrowski.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową droga powiatowa została przebudowana na prawie 1,8 kilometrowym odcinku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej drogi został wykonany ponad 1,6 kilometrowy odcinek chodnika zlokalizowany po stronie północnej jezdni. W ramach inwestycji przebudowano również skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz wykonano nowe perony autobusowe. Mieszkańcy będą mogli korzystać również z nowo utworzonego przejścia dla pieszych zabezpieczonego progami zwalniającymi, które zostało oświetlone dwustronnie lampami hybrydowymi z zasilaniem z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych. Wykonawca na przedmiotowym odcinku drogi wymienił również oznakowanie pionowe.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 105 743,69 zł brutto (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 157 700,00 zł dofinansowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, przebudowa drogi została dofinansowana w ramach udzielonej dotacji celowej przez Gminę Radomin kwotą w wysokości 93 650,55 zł brutto.

 • Szafarnia - Płonne - nr 1
 • Szafarnia - Płonne - nr 2
 • Szafarnia - Płonne - nr 3
 • Szafarnia - Płonne - nr 4
 • Szafarnia - Płonne - nr 5
 • Szafarnia - Płonne - nr 6
 • Szafarnia - Płonne - nr 7
 • Szafarnia - Płonne - nr 8
 • Szafarnia - Płonne - nr 9
 • Szafarnia - Płonne - nr 10
 • Szafarnia - Płonne - nr 11
 • Szafarnia - Płonne - nr 12