Nowe samochody dla niepełnosprawnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim

Dwa nowe samochody dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami trafiły do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem oraz Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu.

Sfinansowanie zakupu było możliwe dzięki pozyskaniu przez Powiat za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 10 czerwca 2020 r. wyłoniony w nim wykonawca dostarczył dwa 9-cio osobowe samochody marki Renault Trafic, przystosowane do przewozu osób na wózku inwalidzkim o łącznej wartości 250.600,20 zł. Powiat ze środków własnych sfinansował wkład w wysokości 103.977,50 zł, natomiast dofinansowanie z PFRON wyniosło 146.622,70 zł, stanowiące 58,5% wartości zadania.

Pozyskane w ramach programu samochody umożliwią zarówno wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem, jak i mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu udział w różnorodnych wyjazdach w ramach zajęć terapeutyczno-aktywizujących, udział w wyjazdach kulturalnych i sportowych, a także ułatwią załatwianie spraw życia codziennego.

  • Nowe samochody dla niepełnosprawnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim - zdjęcie nr 1
  • Nowe samochody dla niepełnosprawnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim - zdjęcie nr 2
  • Nowe samochody dla niepełnosprawnych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim - zdjęcie nr 3