Treść strony: Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C relacji Szychowo-Chełmonie

W dniu 16 czerwca miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przeprowadzenie remontu tej drogi było jednym z priorytetowych zadań w obecnej kadencji, które z powodzeniem udało się zrealizować. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie, Wykonawca robót oraz zaproszeni goście. Poświęcenia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej dokonał proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 2. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 3. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski,
 4. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Tomasz Zwoliński,
 5. Proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer,
 6. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski,
 7. Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pan Marcin Dunajski.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, pracownicy Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego – Pan Rafał Karaszewski, Pani Martyna Malinowska i Pan Roger Żebrowski oraz Gminy Kowalewo Pomorskie – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pani Małgorzata Wegner.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, droga powiatowa została zmodernizowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontu poboczy. W ramach inwestycji wykonano również remont odcinków skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz nowe perony autobusowe. Ponadto, na przedmiotowym odcinku wymienione zostało oznakowanie pionowe.

Generalnym Wykonawcą zadania była firma Kancelaria Adwokacka Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 443 756,13 zł brutto (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 344 065,87 zł dofinansowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.

 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 1
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 2
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 3
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 4
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 5
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 6
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 7
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 8
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 9
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 10
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 11
 • droga powiatowa nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 12