• Zielone światło dla przewozów autobusowych - zdjęcie tablicy PKS

Zielone światło dla przewozów autobusowych

Ograniczanie i stale malejąca liczba kursów autobusów PKS spowodowała, że w dniu 27 maja 2020 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, wystąpił  z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie przewozów autobusowych.

Z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych możliwe jest przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie ma dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących co najmniej 3 miesiące przed wejściem w życie ustawy oraz linii, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Wniosek Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego został pozytywnie rozpatrzony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w związku z czym, dzięki uzyskanemu dofinansowaniu oraz wkładowi własnemu Powiatu uda się uruchomić cztery linie komunikacyjne  następującej relacji:

Linia nr 1 - Golub-Dobrzyń – Radomin (Golub-Dobrzyń D.A., Golub-Dobrzyń ul. Piłsudskiego, Golub-Dobrzyń ul. Żeromskiego, Golub-Dobrzyń D.A., Golub-Dobrzyń ul. Sokołowska, Sokołowo I, Sokołowo II, Sokołowo, Dulsk, Wilczewo, Wilczewo II, Piórkowo, Piórkowo, Gaj, Radomin).

Linia nr 2 - Golub-Dobrzyń – Zbójno – Golub-Dobrzyń (Golub-Dobrzyń D. A. Golub-Dobrzyń ul. Piłsudskiego, Golub-Dobrzyń ul. Żeromskiego, Zaręba, Węgiersk I, Węgiersk II, Węgiersk III, Sitno 1, Sitno II, Sitno III, Łukaszewo, Zbójenko, Zbójno I, Zbójno, Adamki, Klonowo, Wielgie, Nowy Działyń, Działyń, Ciechanówek, Sitno, Sitno II, Sitno, Sitno 1, Węgiersk III, Węgiersk II, Węgiersk I, Zaręba, Golub-Dobrzyń ul. Żeromskiego, Golub-Dobrzyń ul. Piłsudskiego, Golub-Dobrzyń D.A.).

Linia nr 3 - Golub-Dobrzyń – Ciechocin – Golub-Dobrzyń (Golub-Dobrzyń D.A. Golub-Dobrzyń ul. Piłsudskiego, Golub-Dobrzyń ul. Żeromskiego, Ruziec, Paliwodzizna, Kamienny Smug I, Kamienny Smug, Rudaw, Rudaw I, Nowa Wieś k. Kujaw, Nowa Wieś I k. Kujaw, Nowa Wieś III,  Kujawy, Ciechocin I, Ciechocin, Elgiszewo, Elgiszewo I, Okonin I, Okonin ośr., Tobółka, Olszówka I, Olszówka, Skępsk, Golub-Dobrzyń ul. Zamkowa, Golub-Dobrzyń ul. Hallera, Golub-Dobrzyń ul. Piłsudskiego, Golub-Dobrzyń ul. Żeromskiego, Golub-Dobrzyń D.A.).

Linia nr 4 - Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie (Golub-Dobrzyń D.A., Golub-Dobrzyń ul. Szosa Ryp., Golub-Dobrzyń D.A., Golub-Dobrzyń ul. Żeromskiego, Golub-Dobrzyń ul. Piłsudskiego, Golub-Dobrzyń ul. Hallera, Golub-Dobrzyń ul. PTTK zamek, Podzamek Golubski, Krążno, Poćwiardowo I, Ostrowite Golubskie I, Ostrowit. Golubskie, Napole, Frydrychowo, Kowalewo Pomorskie Dworcowa, Kowalewo Pom. ul. Toruń.).

Planuje się, że nowe linie komunikacyjne nr 1 i nr 2 zaczną funkcjonować od lipca 2020 r.  zaś linia nr 3 i linia nr 4 będą funkcjonowały od września 2020 r.  Projekt natomiast obejmuje rok 2020.

(AL)