• Plakat Klasa
  • Klasa - info
  • klasa

Program stypendialny Klasa działa od 2003 roku Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości w Polsce i przygotowanie jej do pełnienia roli liderów
społecznych.

Co dostaje stypendysta
• Zakwaterowanie w internacie w jednym z 5 prestiżowych liceów partnerskich w
Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni lub Szczecinie
• Wyżywienie, podręczniki, wycieczki szkolne , comiesięczne kieszonkowe
• Wsparcie opiekuna w internacie
• Wakacyjny obóz językowy (odbywa się raz na dwa lata)
• Program zaangażowania społecznego / wolontariatu „Możesz na mnie polegać”.

Więcej informacji o programie dostępnych jest w ulotkach poniżej.