Treść strony: Kornik ostrozębny - groźny szkodnik w lasach Kujaw i Pomorza

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

W związku z zaobserwowanym wzrostem szkód spowodowanych występowaniem kornika ostrozębnego w drzewach sosnowych Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zwraca się z prośbą o zwrócenie należytej uwagi na w/w problem właścicielom lasów niepaństwowych.

Przepisy ustawy o lasach nakładają na właścicieli lasów obowiązek zapobiegania, wykrywania i zwalczania nadmiernie pojawiających i rozprzestrzeniających się organizmów szkodliwych.

Szczegółowych informacji w sprawie zapobiegania, wykrywania i zwalczania kornika ostrozębnego udzielać będą pracownicy nadleśnictw sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Kornik ostrozębny jest groźnym szkodnikiem wtórnym sosny. Prawdopodobnie ostatnie suche i gorące lata spowodowały osłabienie drzewostanów sosnowych i stworzyły na naszym terenie dobre warunki rozwoju tego szkodnika .

Ponieważ kornik ten zasiedla drzewa stosunkowo zdrowe, inaczej niż czynią to inne korniki, a także z uwagi na trudności związane z wczesnym rozpoznaniem zaatakowanych przez niego drzew, chrząszcz ten jest jednym z najgroźniejszych szkodników wtórnych sosny.

Żerowisko tego szkodnika zakładane jest zawsze pod cienką, gładką, „żółtą" korowiną, głównie w częściach wierzchołkowych rosnących sosen ale również na gałęziach nie usuniętych wierzchołków drzew leżących na ziemi.  Żerowisko w znacznym stopniu narusza  biel, co w efekcie skutkuje prowadzi  do szybkiego zamierania drzew. Bardzo silne obłożenie strzał wskazuje na  gradację tego szkodnika.

Koszt zwalczania jest bardzo wysoki, gałęzie i części wierzchołkowe należy spalić. 

Prosimy właścicieli lasów niepaństwowych o zachowanie niezbędnej profilaktyki. W celu przybliżenia tematyki w załączeniu ulotka.

  • Kornik - informacje