Treść strony: 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

        Witaj Maj, Trzeci Maj,
        U Polaków błogi raj! - Rajnold Suchodolski

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli na świecie.

W dniu 3 maja 2020 r., z okazji 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka złożyła wiązankę kwiatów przy pomniku pamięci narodowej.

  • 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
  • 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja
  • 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja