Treść strony: Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Umowa z Wykonawcą Kancelarią Adwokacką Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 415 814,80 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lata. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 714 357,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont drogi zostanie dofinansowany w ramach dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie, kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.

W chwili obecnej prace prowadzone przez Wykonawcę są już na bardzo zawansowanym poziomie. Po wykonaniu poszerzeń drogi, na istniejącą nawierzchnie została wylana warstwa wyrównawcza/profilowa, a następnie Wykonawca przystąpił do wykonania ostatniej warstwy konstrukcyjnej drogi - warstwy ścieralnej. Zgodnie z opracowaną dokumentacją, droga powiatowa zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontów poboczy drogi. Ponadto, w ramach zadania wyremontowane zostaną odcinki skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz nowe perony autobusowe. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową Wykonawca wymieni również oznakowanie pionowe znajdujące się na tej drodze.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie było jednym z priorytetowych zadań do wykonania przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, o które zabiegał również Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pan Michał Klafczyński. Mamy nadzieję, że Mieszkańcy czują się usatysfakcjonowani faktem, że już niedługo będą mogli korzystać z nowo wyremontowanej drogi zapewniającej bezpieczne poruszanie się uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zakończy prace drogowe do końca czerwca bieżącego roku.

  • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 1
  • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 2
  • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 3
  • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 4
  • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 5
  • Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie - 6