Treść strony: Spółka Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. - informacja o zawieszeniu niektórych kursów

Działając w imieniu Spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (dalej Spółka) z siedzibą we Włocławku informuję, że na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe Spółka od dnia 19 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku ogranicza wykonywanie przewozu w ramach regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym poprzez zawieszenie wykonywania kursów na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych.

Przyczyną ograniczenia przewozów jest ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, oraz troska o zdrowie pasażerek i pasażerów oraz pracowników Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A.