Golub-Dobrzyń, dnia 19.03.2020 r.

 

KOMUNIKAT STAROSTY GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r. godz. 1000

DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Informuję, że na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego nie stwierdzono dotychczas przypadku osoby zakażonej koronawirusem SARS CoV-2.

Na obecną chwilę sytuacja epidemiologiczna przedstawia się następująco:

1. Osoby objęte kwarantanną – 30

2. Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym - 50

Informuję jednocześnie, że na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyznaczone zostały miejsca kwarantanny zbiorowej przeznaczonych dla osób powracających z zagranicy, które nie mogą odbyć obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Osoby objęte kwarantanną domową będą poddawane kontroli obecności w wyznaczonym miejscu bez względu na porę. Opuszczanie miejsc kwarantanny jest zakazane. Wobec naruszających ten obowiązek będą wyciągane konsekwencje.

Ze względu na szczególną sytuację zagrożenia epidemią ponownie apeluję o zachowanie rygorów bezpieczeństwa sanitarnego i bezwzględne stosowanie się do wszelkich zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

O ewentualnej zmianie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanych, w związku   z tym działaniach będziemy powiadamiać na bieżąco.

 Franciszek Gutowski

(-) Starosta Golubsko-Dobrzyński