Treść strony: Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Droga ta jest jedną z nielicznych dróg w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim będącą w części drogą o nawierzchni gruntowej. Z tego powodu na tejże drodze szczególne w okresie jesienno-zimowym powstawały dziury, błoto i koleiny, co znacznie utrudniało przejazd mieszkańców powiatu. Dzięki przeprowadzeniu remontu poprawi się jakości życia Mieszkańców, a przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników korzystających z tego odcinka drogi.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, która udzieliła 4-letniego okresu gwarancji na realizowane zadanie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 3 043 765,75 zł brutto.

W chwili obecnej Wykonawca przeprowadził prace polegające na wyprofilowaniu i umocnieniu istniejących skarp co jest niezbędne do uzyskania projektowanych szerokości drogi powiatowej. Ponadto zostały również przeprowadzone prace związane z oczyszczeniem poboczy drogi z dziko rosnących zakrzewień i zadrzewień.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją droga powiatowa zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej długości ponad 5 kilometrów. Wykonany zostanie również remont istniejących chodników o powierzchni 140 m2 oraz konserwacja i odtworzenie na całej długości drogi rowów i ścieków przydrożnych. Sporządzona dokumentacja przewiduje wykonanie utwardzenia poboczy wraz z zabezpieczeniem skarp nasypów. Ponadto na remontowanym odcinku zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przy uzyskanym przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dofinansowaniu wynoszącym 1 760 553,00 zł, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto inwestycja zostanie dofinansowana w ramach dotacji celowej udzielonej przez dwa samorządy: Gminę Ciechocin w kwocie 64 485,22 zł oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł. Planowany termin zakończenia prac to połowa bieżącego roku.

 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 1
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 2
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 3
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 4
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 5
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 6
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 7
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 8
 • Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń! - zdjęcie 9

Stan wykonanych robót na dzień 28.04.2020 r.

 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń
 • remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń