Treść strony: Grupa IV

Grupa IV

Formularz zgłoszeniowy na VII Festiwal Gitarowy na Zamku Golubskim

Grupa IV - zespoły gitarowe (przez zespół gitarowy należy rozumieć każdy zespół, w skład którego wchodzi przynajmniej jedna gitara)

*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 

Drugi Wykonawca:

*
 
*
 
 
 
 
 
 

Trzeci Wykonawca:

 
 
 
 
 
 
 

Czwarty Wykonawca:

 
 
 
 
 
 
 

Piąty Wykonawca:

 
 
 
 
 
 
 

Program

*
*
*