• Powszechny Spis Rolny

#liczysięrolnictwo

Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Powszechny Spis Rolny daje możliwość zebrania wielu danych, pokazania struktury gospodarstw rolnych.  Powszechny Spis Rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Zapewnia bazę informacyjną konieczną dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi. Daje możliwość przeprowadzenia analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010-2020.

Zebrane zostaną dane dotyczące m.in. osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia i wielkości gospodarstw, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, charakterystyki infrastruktury rolniczej (rodzaju budynków gospodarskich, sprzętu), pracy w gospodarstwie członków rodziny i pracowników najemnych.

Metodami zbierania danych w spisie będą samospis internetowy a także odpowiedzi
w wywiadzie telefonicznym oraz bezpośrednim przeprowadzonym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Dane zebrane w ramach Powszechnego Spisu Rolnego czy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań będą objęte tajemnicą statystyczną. Oznacza to, iż będą one mogły być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych. Zabronione będzie udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów.

Więcej informacji na stronie spisrolny.gov.pl

  • kod QR Powszechny Spis Rolny 2020
baner toplayer
Skrócony czas pracy