Treść strony: Ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej relacji Szafarnia – Płonne!

Ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej relacji Szafarnia – Płonne!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 081 123,37 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lat. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 439 285,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto przebudowa drogi zostanie dofinansowana w ramach dotacji celowej przez Gminę Radomin, kwotą wynoszącą 93 650,55 zł brutto.

W chwili obecnej Wykonawca położył warstwę wyrównawczą/profilową na istniejącą nawierzchnie drogi oraz przygotował teren pod budowę chodnika. Zgodnie z opracowaną dokumentacją droga powiatowa zostanie przebudowa poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 1,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem chodnika po stronie północnej jezdni oraz zjazdami na działki przyległe do drogi. Ponadto zostanie również wykonane nowe przejście dla pieszych na wysokości istniejącej wiaty przystankowej. Przejścia dla pieszych na przebudowanym odcinku drogi zostaną oświetlone dwustronnie lampami hybrydowymi z zasilaniem z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia robot drogowych został ustalony na koniec czerwca br.

 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 1
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 2
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 3
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 4
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 5
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 6
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 7
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 8
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne - 9

Stan wykonanych robót na dzień 28.04.2020 r.

 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne
 • Droga powiatowa nr 2118C Szafarnia - Płonne