Starostowie z całego województwa zawitali do Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego miało miejsce w dniu 21 lutego br. w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim, a dokładniej w Osadzie Karbówko, w gminie Ciechocin. Gospodarzem posiedzenia był Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, oraz zaproszeni goście m.in. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Radny Wojewódzki Paweł Zgórzyński oraz dyrektor Sławomir Kozłowski z Departamentu Cyfryzacji, Wojewodę reprezentowało dwóch dyrektorów Urzędu Wojewódzkiego, tj. Krzysztof Poskrop z Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości oraz Rafał Rewoliński z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Wśród gości przybyli również m.in.: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków Sambor Gawiński i Emanuel Okoński Miejski Konserwator Zabytków, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Dymek,  Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Krzysztof Mitręga oraz dr Wiesława Gierańczyk z Głównego Urzędu Statystycznego w Toruniu i Artur Rosiński z firmy NewsMap. W posiedzeniu uczestniczyli również: Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski, Wicestarosta Danuta Malecka, wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński oraz pracownicy Starostwa Powiatowego. Tak szeroki wachlarz znamienitych gości spowodowała poważna tematyka zwołanego posiedzenia.

Obrady otworzył Przewodniczący Konwentu Powiatów, Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz witając przybyłych uczestników. Gospodarz spotkania, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski przedstawił gościom  prezentację dotyczącą struktury, rozwoju i historii Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, natomiast wójt Gminy Ciechocin Andrzej Okruciński zapoznał ich z walorami gminy Ciechocin.

W głównej części obrad  głównym tematem spotkania była aktualna informacja o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń (ASF) na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a przede wszystkim zadania jakie ustawowo przypisane są włodarzom szczebla powiatowego w zakresie prewencji jak i w czasie wystąpienia już ognisk ASF-u. Prelegenci przypomnieli również jakie zadania należą do powiatów w zakresie ochrony zabytków, a także w jaki sposób sprawnie korzystać z danych statystycznych w zarządzaniu swoim regionem jakim jest powiat. Starostowie zapoznali się również z możliwościami promocyjnymi jakie stwarza mapa interaktywna Powiatu.

W części roboczej uczestnicy Konwentu omówili bieżące problemy, z jakimi na co dzień zmagają się samorządy powiatowe. Rozmawiano m.in. o wycenie nieruchomości należących do Skarbu Państwa, realizacji projektu Infostrada Kujaw i Pomorza oraz o środkach jakie do zadań zleconych muszą dokładać samorządy (oświata, geodezja).

Kolejne posiedzenie Konwentu odbędzie się w maju na terenie Powiatu Grudziądzkiego, gdzie planowane jest dyskutowanie m.in. na temat Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych, spółek energetycznych, oraz ochrony danych osobowych w zakresie ksiąg wieczystych. 

(KK)

 • zdjecia_konwent_00001
 • zdjecia_konwent_00005
 • zdjecia_konwent_00024
 • zdjecia_konwent_00026
 • zdjecia_konwent_00027
 • zdjecia_konwent_00028
 • zdjecia_konwent_00029
 • zdjecia_konwent_00030
 • zdjecia_konwent_00031
 • zdjecia_konwent_00032
 • zdjecia_konwent_00033
 • zdjecia_konwent_00034
 • zdjecia_konwent_00035
 • zdjecia_konwent_00036
 • zdjecia_konwent_00037
 • zdjecia_konwent_00038
 • zdjecia_konwent_00039
 • zdjecia_konwent_00040
 • zdjecia_konwent_00041
 • zdjecia_konwent_00042
 • zdjecia_konwent_00043
 • zdjecia_konwent_00044
 • zdjecia_konwent_00045
 • zdjecia_konwent_00046
 • zdjecia_konwent_00047
 • zdjecia_konwent_00048
 • zdjecia_konwent_00049
 • zdjecia_konwent_00050
 • zdjecia_konwent_00051
 • zdjecia_konwent_00052
 • zdjecia_konwent_00053
 • zdjecia_konwent_00054
 • zdjecia_konwent_00055
 • zdjecia_konwent_00056
 • zdjecia_konwent_00057
 • zdjecia_konwent_00058
 • zdjecia_konwent_00059
 • zdjecia_konwent_00060
 • zdjecia_konwent_00061
 • zdjecia_konwent_00062
 • zdjecia_konwent_00063
 • zdjecia_konwent_00064
 • zdjecia_konwent_00065
 • zdjecia_konwent_00066
 • zdjecia_konwent_00067
 • zdjecia_konwent_00068
 • zdjecia_konwent_00069
 • zdjecia_konwent_00070
 • zdjecia_konwent_00071
 • zdjecia_konwent_00072
 • zdjecia_konwent_00073
 • zdjecia_konwent_00074
 • zdjecia_konwent_00075
 • zdjecia_konwent_00076
 • zdjecia_konwent_00077
 • zdjecia_konwent_00078
 • zdjecia_konwent_00079
 • zdjecia_konwent_00081
 • zdjecia_konwent_00082
 • zdjecia_konwent_00083
 • zdjecia_konwent_00084
 • zdjecia_konwent_00085
 • zdjecia_konwent_00086
 • zdjecia_konwent_00087
 • zdjecia_konwent_00088
 • zdjecia_konwent_00089
 • zdjecia_konwent_00090
 • zdjecia_konwent_00091
 • zdjecia_konwent_00092
 • zdjecia_konwent_00093
 • zdjecia_konwent_00094
 • zdjecia_konwent_00095
 • zdjecia_konwent_00096
 • zdjecia_konwent_00097
 • zdjecia_konwent_00098
 • zdjecia_konwent_00099
 • zdjecia_konwent_00100
 • zdjecia_konwent_00101
 • zdjecia_konwent_00102
 • zdjecia_konwent_00103
 • zdjecia_konwent_00104
 • zdjecia_konwent_00105
 • zdjecia_konwent_00106
 • zdjecia_konwent_00107
 • zdjecia_konwent_00108
 • zdjecia_konwent_00109
 • zdjecia_konwent_00110
 • zdjecia_konwent_00111
 • zdjecia_konwent_00112
 • zdjecia_konwent_00113
 • zdjecia_konwent_00114
 • zdjecia_konwent_00115
 • zdjecia_konwent_00116
 • zdjecia_konwent_00117
 • zdjecia_konwent_00118
 • zdjecia_konwent_00119
 • zdjecia_konwent_00120
 • zdjecia_konwent_00121
 • zdjecia_konwent_00122
 • zdjecia_konwent_00123
 • zdjecia_konwent_00124
 • zdjecia_konwent_00125
 • zdjecia_konwent_00126
 • zdjecia_konwent_00127
 • zdjecia_konwent_00128
 • zdjecia_konwent_00129
 • zdjecia_konwent_00130
 • zdjecia_konwent_00131
 • zdjecia_konwent_00132
 • zdjecia_konwent_00133
 • zdjecia_konwent_00134
 • zdjecia_konwent_00135
 • zdjecia_konwent_00136
 • zdjecia_konwent_00137
 • zdjecia_konwent_00138
 • zdjecia_konwent_00139
 • zdjecia_konwent_00140
 • zdjecia_konwent_00141
 • zdjecia_konwent_00142
 • zdjecia_konwent_00143
 • zdjecia_konwent_00144
 • zdjecia_konwent_00145
 • zdjecia_konwent_00146
 • zdjecia_konwent_00147
 • zdjecia_konwent_00148
 • zdjecia_konwent_00149
 • zdjecia_konwent_00150
 • zdjecia_konwent_00151
 • zdjecia_konwent_00152
 • zdjecia_konwent_00153
 • zdjecia_konwent_00154
 • zdjecia_konwent_00155
 • zdjecia_konwent_00156
 • zdjecia_konwent_00157