Ekonomiczna Akademia Malucha

Zespół Szkół nr 2 w Golubiu- Dobrzyniu w okresie od stycznia 2020 roku do maja 2020 roku realizuje mobilny projekt edukacyjny „EKONOMICZNA AKADEMIA MALUCHA”. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz  objęty Honorowym Patronatem Starosty Golubsko- Dobrzyńskiego.  Beneficjentami są uczniowie z klasach I- III - pięciu gminnych szkół podstawowych. W związku z tym prowadzone będą warsztaty i gry z zakresu szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej. Obejmować będą tematykę ze świata finansów, planowania i gospodarowania budżetem domowym. Dzieci biorące udział w projekcie będą mogły poznać polskie monety i banknoty, wartość pieniądza. Nauczą się oszczędzania i mądrego wydatkowania pieniędzy. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę w formie gier i zabaw. Podczas trwania projektu dzieci będą wynagradzane drobnymi upominkami, natomiast na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami w ramach nagrody wyjadą do Warszawy by zwiedzić nowoczesne multimedialne muzeum  -  Centrum Pieniądza, w którym specjalnie dla nich zaplanowano warsztaty Orzeł czy reszka, gdzie zwierzak mieszka?