• Logotyp UE

„Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”

Już niebawem uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim rozpoczną szkolenia zawodowe  w ramach realizowanego  przez Powiat Golubsko-Dobrzyński projektu „Nowe perspektywy kształcenia zawodowego”.  

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami z zamówień publicznych zostali wybrani  realizatorzy szkoleń w zakresie kursu na prawo jazdy kategorii B oraz kursu spawania metodą MAG. W ramach realizacji projektu w miesiącu lutym br. podpisane zostały przez starostę golubsko-dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego, wicestarostę golubsko-dobrzyńskiego Danutę Malecką oraz skarbnika powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego z wybranymi wykonawcami kursów Panią Małgorzatą Ośką właścicielką Ośrodka Szkolenia Kierowców „OŚKA” w Golubiu-Dobrzyniu oraz Panem Tomaszem Janickim pełnomocnikiem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu.     

- Prawdopodobnie już po feriach młodzież naszych szkół  rozpocznie nieodpłatne zajęcia, które pozwolą im na zdobycie nowych kwalifikacji niezbędnych w przyszłości do pozyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy – informuje starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski - Przypominam, że całkowita kwota projektu to dwa i pół miliona złotych z przeznaczeniem na kusy, szkolenia, wyjazdy, staże, praktyki,  wyposażenie pracowni zawodowych m. in.: w komputery, sprzęt gastronomiczny, sprzęt techniczny.      

Ponadto wraz z rozpoczęciem projektu dziewięciu nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu podjęło nieodpłatne studia podyplomowe w  zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. 

Dokonano również pierwszych zakupów do pracowni technicznych. W wyposażeniu pracowni dla technika rolnika Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu Dobrzyniu  pojawił  się nowoczesny model anatomiczny krowy, który stanowi jako pomoc  dydaktyczna niezastąpione uzupełnienie lekcji.

 

Projektu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe

  • Nowe perspektywy kształcenia zawodowego - zdjęcie nr 1
  • Nowe perspektywy kształcenia zawodowego - zdjęcie nr 2
  • Nowe perspektywy kształcenia zawodowego - zdjęcie nr 3
  • Nowe perspektywy kształcenia zawodowego 0
  • Nowe perspektywy kształcenia zawodowego 1
  • Model anatomiczny krowy
    Model anatomiczny krowy zakupiony w ramach projektu "Nowe perspektywy kształcenia zawodowego"