Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu‑Dobrzyniu uprzejmie informuje, iż w 2020 r. realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Centrum od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00:
» od dnia 2 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)
» od dnia 1 września 2020 r. do dnia 9 października 2020 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2020/2021)

Dodatkowo wykorzystując darmowy System SOW będzie można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy,
24 godziny na dobę, 365 dni w roku na stronie https://sow.pfron.org.pl/:
» od dnia 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2019/2020)
» od dnia 1 września 2020 r. do dnia 10 października 2020 r. (dot. semestru roku szkolnego/akademickiego 2020/2021).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu pn. „Aktywny samorząd” w 2020 r. na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2020-roku/
oraz o osobisty bądź telefoniczny kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu‑Dobrzyniu przy ul. Doktora Jerzego Gerarda Koppa 1, tel. 56 683 54 76 lub kom.784 301 266, e-mail: pcpr@golub-dobrzyn.com.pl