XXI sesja Rady Powiatu

Pierwsza w 2020 roku sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbyła się 29 stycznia br. i była zwołana na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 5 uchwał, na mocy których m.in. wyrazili zgodę na dofinansowanie dwóch odcinków chodników w Gminie Golub-Dobrzyń, rozpatrzyli petycje mieszkańców Karczewa, przyjęli sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz wydelegowali dwóch radnych do pracy w nowej, trzyletniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W tej strukturze, w latach 2020-2023 Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego reprezentować będą: radny Mieczysław Gutmański oraz radny Roman Mirowski.

Transmisja z obrad sesji tutaj: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/

Podjęte na XXI sesji uchwały tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

 

(KK)

  • 20200129_150715
  • 20200129_150754
  • 20200129_150818
baner toplayer
Skrócony czas pracy