Treść strony: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8

 • symbole UE

„Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem oraz budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8”

Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne, którym poddane zostaną 2 budynki użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego:
•    Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowa Placówka Opiekuńczo-
Wychowawcza w Wielgiem
•    Budynek administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim przy ul. Odrodzenia 8
Beneficjentem projektu jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników obiektu - gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym Wnioskiem. 
Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
Głównym problemem zidentyfikowanym w budynkach jest przede wszystkim mało efektywne wykorzystywanie energii cieplnej, co powoduje wysokie koszty eksploatacyjne oraz znaczną emisję substancji szkodliwych dla środowiska. 
Głównym celem realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej.

Zakres projektu obejmuje następujące działania:
1.    Prace budowlane: 
W ramach projektowanej termomodernizacji budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem planuje się następujące roboty budowlane:
•    Termomodernizacja dachu 
•    Termomodernizacja ścian zewnętrznych
•    Termomodernizacja fundamentów
•    Wymiana instalacji C.O i CWU (w tym montaż systemu instalacji solarnej)
•    Wymiana instalacji elektrycznej 
•    Stolarka okienna i drzwiowa
•    Inne roboty budowlane, których szczegółowy opis zawarto w projekcie budowlanym. Prace te są niezbędne dla uzyskania oczekiwanego efektu projektowego

W ramach projektowanej termomodernizacji budynku administracyjno-dydaktyczny Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim planuje się następujące roboty budowlane:
•    Termomodernizacja dachu 
•    Termomodernizacja ścian zewnętrznych
•    Termomodernizacja fundamentów
•    Wymiana instalacji C.O i CWU (w tym montaż systemu instalacji solarnej)
•    Wymiana instalacji elektrycznej 
•    Stolarka okienna i drzwiowa
•    Inne roboty budowlane, których szczegółowy opis zawarto w projekcie budowlanym. Prace te są niezbędne dla uzyskania oczekiwanego efektu projektowego

2. Nadzór inwestorski

3.    Promocja projektu

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 141 522,72 zł

w tym otrzymane dofinansowanie w kwocie 1 666 308,04 zł

środki własne Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w wysokości 1 475 214,68 zł

Kowalewo Pomorskie po wykonaniu projektu

 • stan po realizacji projektu - zdjęcie nr 1
 • stan po realizacji projektu - zdjęcie nr 2
 • stan po realizacji projektu - zdjęcie nr 3
 • stan po realizacji projektu - zdjęcie nr 4
 • stan po realizacji projektu - zdjęcie nr 7

Wielgie przed

 • zdjęcia przed realizacją SOSW Wielgie - zdjęcie nr 1
 • zdjęcia przed realizacją SOSW Wielgie - zdjęcie nr 2
 • zdjęcia przed realizacją SOSW Wielgie - zdjęcie nr 3
 • zdjęcia przed realizacją SOSW Wielgie - zdjęcie nr 4
 • zdjęcia przed realizacją SOSW Wielgie - zdjęcie nr 5
 • zdjęcia przed realizacją SOSW Wielgie - zdjęcie nr 6

stan po zakończeniu prac

 • stan po realizacji zdjęcie nr 1
 • stan po realizacji zdjęcie nr 2
 • stan po realizacji zdjęcie nr 3
 • stan po realizacji zdjęcie nr 4
 • stan po realizacji zdjęcie nr 5
 • stan po realizacji zdjęcie nr 6
 • stan po realizacji zdjęcie nr 7
 • stan po realizacji zdjęcie nr 8
 • stan po realizacji zdjęcie nr 9