Ponownie przypominamy, że trwa nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż ogłasza nabór wniosków do w/w programu na rok 2020, które będą przyjmowane w terminie od 18 grudnia 2019 r. do 10 lutego 2020 r. w siedzibie jednostki.

W ramach programu w 2020 r. będą realizowane następujące obszary:
1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania;

2) obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

3) obszar D – likwidacja barier transportowych;

4) obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl. Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami realizacji, wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2020-roku/?fbclid=IwAR058ZKVngeaAOoIQN-aMnmatz6mFCmpsRPzh4xoMVI6UE0chqqiYij7XSM