Dodatkowe wyposażenie pracowni oraz większa liczba płatnych staży dla uczniów

Dodatkowe wyposażenie pracowni oraz większa liczba płatnych staży dla uczniów Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim i Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu to efekt  wypracowanych oszczędności po przetargowych w ramach realizowanego przez Powiat Golubsko-Dobrzyński projektu „Kształcenie  zawodowe w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.

- Dzięki przedłożonej do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego argumentacji, uzyskaliśmy zgodę na zakup dodatkowego wyposażenia pracowni zawodowych w naszych jednostkach oświatowych oraz    na zwiększenie liczby płatnych staży dla uczniów-informuje Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski -Kwota 110 000 zł pozwoli nam m.in. na zakup dodatkowego wyposażenia pracowni dla zawodu Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych (ZS w Kowalewie Pomorskim) i pracowni dla zawodu Technik Organizacji Reklamy (ZS w Golubiu-Dobrzyniu).

Pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt, pomoce dydaktyczne i nowoczesne oprogramowanie, nieodpłatne szkolenia i specjalistyczne kursy (w tym 220 darmowych kursów na prawo jazdy kat. B), płatne staże, zajęcia praktyczno-studyjne w lokalnych zakładach pracy oraz wyjazdy zawodoznawcze to efekt pozyskanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków RPO W K-P  na lata 2014-2020.          

Ponadto w ramach projektu  150 uczniówzawodowych szkół ponadgimnazjalnych ma możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców na terenie naszego powiatu.  Staże pozwalają uczestnikom na sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych,a także pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Na rynku pracy dużą rolę  odgrywa praktyczna nauka zawodu, zdobycie kwalifikacji i umiejętności. Uczniowie chętniej korzystają ze staży i praktyk, a firmy częściej zatrudniają młode osoby.

W związku z cieszącym się zainteresowaniem wśród uczniów tą formą wsparcia zawnioskowaliśmy o zwiększenie liczby staży o kolejne 20 osób-wyjaśnia Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka–nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy ułatwia niejednokrotnie rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole. Absolwenci po stażach często otrzymują propozycję pracy.

Staże realizowane są w okresie wakacyjnym. Termin jest zawsze uzgadniany między uczniem a pracodawcą. Program stażu, jest opracowywany, zarówno pod kątem potrzeb przedsiębiorstwa, ale też konkretnego ucznia.Po ukończeniu stażu uczniowie otrzymują stypendium w wysokości 1 500 zł. Warunkiem jego wypłaty jest przepracowanie 150 godzin w ramach stażu i zrealizowanie programu. Pracodawca ma refundowane koszty  wynagrodzenia opiekuna stażu.

Realizacja projektu zaplanowana jest do 30 września 2019 r. Całkowity koszt projektu to 1 913 710,80 zł sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 85 %.

(MC)

  • Dodatkowe wyposażenie pracowni oraz większa liczba płatnych staży dla uczniów - zdjęcie 1
  • Dodatkowe wyposażenie pracowni oraz większa liczba płatnych staży dla uczniów - zdjęcie 2
  • Dodatkowe wyposażenie pracowni oraz większa liczba płatnych staży dla uczniów - zdjęcie 3
  • Dodatkowe wyposażenie pracowni oraz większa liczba płatnych staży dla uczniów - zdjęcie 4
  • Dodatkowe wyposażenie pracowni oraz większa liczba płatnych staży dla uczniów - zdjęcie 5