Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem

3 października br. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz  Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr III - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449” z Panem Rafałem Kalinowskim Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ,,DROBUD” Sp. z o.o. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 2.081.123,37 złotych brutto.

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne

Stan przed rozpoczęciem pracy, plac budowy został przekazany Wykonawcy.

  • Przebudowa drogi powiatowej  Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem
  • Przebudowa drogi powiatowej  Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem
  • Przebudowa drogi powiatowej  Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem
  • Przebudowa drogi powiatowej  Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem