Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo!

Powiat Golubsko-Dobrzyński zakończył realizację inwestycji związanej z remontem drogi powiatowej nr 1721C relacji Ryńsk - Sierakowo. Inwestycja obejmowała remont 1 225 metrowego odcinka drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 554. Zakres wykonanych robót drogowych polegały na przeprowadzeniu remontu istniejącej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem nowych warstw bitumicznych oraz remontu nawierzchni poboczy wraz z istniejącymi wjazdami. Wykonawcą zadania była firma Zakład Drogowo – Budowlany z siedzibą w Rogowie. Wykonawca udzielił na zrealizowane zadanie 4 letni okres gwarancji.Koszt inwestycji opiewa na kwotę 543 020,40 złote brutto. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.Zrealizowane przedsięwzięcie bezsprzecznie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości oraz jakość życia mieszkańców Powiatu.

 • Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo - zdjęcie 1
 • Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo - zdjęcie 2
 • Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo - zdjęcie 3
 • Remont drogi powiatowej nr 1721C Ryńsk-Sierakowo - zdjęcie 4

Podwójne świętowanie

Sołtys wsi Sierakowo Marta Pawlik-Śliwa wraz z radą sołecką i mieszkańcami zaprosili gości na uroczysty odbiór dwóch zmodernizowanych dróg. Podwójne świętowanie, które miało miejsce w dniu 13 lipca br. dotyczyło drogi gminnej relacji Sierakowo-Martyniec oraz drogi powiatowej Sierakowo- Ryńsk. Przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych na obu drogach wygrała firma Wilczyński&Wilczyński z Rogowa. Droga gminna Sierakowo-Martyniec służy głównie jako droga dojazdowa do pól i gruntów rolnych oraz do nieruchomości, w związku z czym, samorząd Gminy Kowalewo Pomorskie uzyskał dofinansowanie tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej w wys. 48.000,00 zł. Modernizację drogi gminnej wykonano w technologii nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej na istniejącej podbudowie tłuczniowej. W 2018 roku zmodernizowano odcinek drogi o długości 855,26 m, zaś w 2019 r. odcinek o długości 1.215,08 m. Całkowity koszt zadania to prawie 1,5 mln zł. Droga powiatowa Sierakowo-Ryńsk ta inwestycja obejmowała remont 1.225,00 m. odcinka drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 554. Zakres wykonanych robót drogowych polegał na przeprowadzeniu remontu istniejącej nawierzchni drogi z wykonaniem nowych warstw bitumicznych oraz remontu nawierzchni poboczy wraz z istniejącymi wjazdami. Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, a także wpłynie pozytywnie na estetykę miejscowości oraz jakości życia mieszkańców Powiatu. Zadanie zostało wykonane ze środków własnych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Koszt inwestycji opiewa na kwotę 543 020,40 zł. Zadowoleni mieszkańcy zaprosili do wspólnego świętowania władze samorządu Gminy Kowalewo Pomorskie - Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Jerzego Orłowskiego i radnych. Powiat Golubsko-Dobrzyński reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski oraz radni powiatowi Tomasz Zwoliński i Roman Ratyński, a także Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mariusz Trojanowski, którzy dokonali przecięcia wstęgi. Uroczystego poświęcenia obu dróg dokonał ks. Dziekan Piotr Igielski.

 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 1
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 2
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 3
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 4
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 5
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 6
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 7
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 8
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 9
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 10
 • Podwójne świętowanie - zdjęcie 11