• Logo UE

Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu

Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne, którym poddany zostanie 1 budynek użyteczności publicznej zlokalizowany na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 

Beneficjentem projektu jest Powiat Golubsko-Dobrzyński. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników obiektu - przede wszystkim uczniów i pracowników Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym Wnioskiem.

Projekt będzie realizowany przy ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Głównym problemem zidentyfikowanym w budynku jest przede wszystkim mało efektywne wykorzystywanie energii cieplnej, co powoduje wysokie koszty eksploatacyjne oraz znaczną emisję substancji szkodliwych dla środowiska. 

Głównym celem realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii cieplnej poprzez kompleksową termomodernizację do której należy m.in.: modernizacja instalacji c.w.u. wraz z montażem instalacji solarnej, modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja ścian fundamentowych, ocieplenie dachu, wymiana instalacji elektrycznej wraz z infrastrukturą techniczną.

W zakres projektu zaliczono następujące działania:

 1. Prace przygotowawcze: Przygotowanie dokumentacji projektowej
 2. Prace budowlane: 
  • Ocieplenie dachu
  • Modernizację ścian fundamentowych
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych
  • Modernizację instalacji c.w.u. wraz z montażem instalacji solarnej
  • Modernizację instalacji c.o. 
  • Wymianę instalacji elektrycznej na energooszczędną
  • Montaż instalacji piorunochronnej i uziemiającej
  • Remont łazienki na parterze w celu wprowadzenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych
  • Ściany fundamentowe – demontaż i montaż krat okiennych 
  • Montaż nowych krat okiennych
  • Wymiana stolarki okiennej
 3. Nadzór inwestorski
 4. Promocja projektu

Wartość ogółem zrealizowanego projektu: 1 878 960,96 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1 638 100,20 zł

Wydatki niekwalifikowalne: 240 860,76 zł

DOFINANSOWANIE: 994 940,86 zł


28 lutego 2017 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu.

Powiat na realizację powyższej inwestycji uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 994 940,86 zł, co stanowi 72% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu.

Powiat na realizację powyższej inwestycji uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach działania 3.3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu.

Budynek przed realizacją projektu:

 • Budynek przed realizacją projektu - zdjęcie 1
 • Budynek przed realizacją projektu - zdjęcie 2
 • Budynek przed realizacją projektu - zdjęcie 3

Budynek w trakcie realizacji projektu:

 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 1
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 2
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 3
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 4
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 5
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 6
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 7
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 8
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 9
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 10
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 11
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 12
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 13
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 14
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 15
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 16
 • Budynek w trakcie realizacji projektu - zdjęcie 17

Budynek po realizacji projektu

 • tablica informacyjna