• Bez tytułu

Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu

Powiat Golubsko-Dobrzyński w latach 2017-2018 zrealizował projekt pn. „Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Golubiu-Dobrzyniu”.  Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, w kwocie 2 111 407,00 złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 815 210,03 zł, na co składają się prace budowlane, zakup wyposażenia oraz promocja projektu. Przedmiotem projektu była budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego w Golubiu - Dobrzyniu. Projekt realizowany był przy ul. Koppa w Golubiu - Dobrzyniu.

Powstała Placówka jest pierwszą tego typu w regionie kujawsko – pomorskim.

Teren przed rozpoczęciem projektu:

 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 1
 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 2
 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 3
 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 4
 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 5
 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 6
 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 7
 • Budowa Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - zdjęcie 8

Projekt w trakcie realizacji:

 • Realizacja projektu - zdjęcie 1
 • Realizacja projektu - zdjęcie 2
 • Realizacja projektu - zdjęcie 3
 • Realizacja projektu - zdjęcie 4
 • Realizacja projektu - zdjęcie 5
 • Realizacja projektu - zdjęcie 6
 • Realizacja projektu - zdjęcie 7
 • Realizacja projektu - zdjęcie 8
 • Realizacja projektu - zdjęcie 9
 • Realizacja projektu - zdjęcie 10
 • Realizacja projektu - zdjęcie 11
 • Realizacja projektu - zdjęcie 12
 • Realizacja projektu - zdjęcie 13
 • Realizacja projektu - zdjęcie 14
 • Realizacja projektu - zdjęcie 15
 • Realizacja projektu - zdjęcie 16
 • Realizacja projektu - zdjęcie 17
 • Realizacja projektu - zdjęcie 18
 • Realizacja projektu - zdjęcie 19
 • Realizacja projektu - zdjęcie 20
 • Realizacja projektu - zdjęcie 21
 • Realizacja projektu - zdjęcie 22
 • Realizacja projektu - zdjęcie 23
 • Realizacja projektu - zdjęcie 24
 • Realizacja projektu - zdjęcie 25