XIX sesja Rady Powiatu

Kolejna, XIX sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, odbyła się 18 grudnia br.Z zaproszenia Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego skorzystali samorządowcy, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych inspekcji i  służb mundurowych. W czasie obrad radni jednogłośnie przyjęli 11 uchwał na mocy których m.in.  wprowadzili bieżące zmiany w tegorocznym budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu, uchwalili budżet Powiatu, Wieloletnią Prognozę Finansową oraz plany pracy Komisji i Rady Powiatu na 2020 rok. Radni również nadali Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu, wyrazili zgodę na oddanie w najem pomieszczeń stanowiących własność Powiatu oraz przyjęli do realizacji zadanie zlecone, czyli przeprowadzenie w roku 2020 kwalifikacji wojskowej. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski złożył szczegółowe sprawozdanie  z wykonania wcześniej podjętych uchwał Rady Powiatu, z pracy Zarządu Powiatu oraz z podejmowanych działań między sesjami. W swoim wystąpieniu Pan Starosta odczytał  również stanowiska podjęte na Konwencie Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbytego w dniu 12 grudnia br. Stanowiska w swojej treści wyrażały troskę o finanse samorządów szczebla powiatowego. Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Grabowski w imieniu swoim, Pana Starosty oraz radnych złożył życzenia świąteczno-noworoczne.

Transmisja z obrad sesji tutaj: http://www.retransmisje.golub-dobrzyn.com.pl/images/sesje/19_sesja_6_kad_2019.mp4

Podjęte na XIX sesji uchwały tutaj: http://powiatgolubsko-dobrzynski.esesja.pl/rejestr_uchwal

Treść stanowisk Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego tutaj: https://serwis.bip.golub-dobrzyn.com.pl/nowy/5150,konwent-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-czyli-samorzady-walcza-o-swoje-pieniadze

Karolina Kowalska
Kierownik Biura Rady Powiatu

  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 1
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 2
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 3
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 4
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 5
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 6
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 7
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 8
  • IMG_5689
  • XIX sesja Rady Powiatu - zdjęcie 9