• wyr_m_regionami3_big

Nabór wniosków do „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu informuje, iż ogłasza nabór wniosków do w/w programu na rok 2020, które będą przyjmowane w terminie od 18 grudnia 2019 r. do 10 lutego 2020 r. w siedzibie jednostki.


W ramach programu w 2020 r. będą realizowane następujące obszary:
1)    obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2)    obszar C –tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3)    obszar D – likwidacja barier transportowych;
4)    obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5)    obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
6)    obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl. Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami realizacji, wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami.