Inwestycje

Stronicowanie

 • -

  Podpisano umowę z Wykonawcą na remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń-Klonowo

  2024.02.28

  Dziś, 28 lutego br. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Kurdę 

   

 • -

  Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim zyska altankę ogrodową

  2024.02.20

  Na wniosek Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego Danuty Maleckiej, Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał dofinansowanie na budowę małej architektury w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 • -

  Podpisano umowę z Wykonawcą na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

  2024.02.07

   W dniu 7 lutego 2024 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą NIK-NAT Sp. z o.o. z siedzibą w Rudawiu reprezentowaną przez Panią Justynę Działdowską na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania

 • -

  Otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – Klonowo”

  2024.01.25

  W dniu 24 stycznia 2024 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie p.n.: „Remont drogi powiatowej nr 2134C Działyń – Klonowo”. Do zamawiającego wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejsza cenowo oferta wyniosła 3.688.775,85 zł z 60 miesięcznym okresem gwarancji. Informacje z otwarcia ofert znajdują się na stornie internetowej prowadzonego postępowania: 

 • -

  Otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu

  2024.01.12

  W dniu 12 stycznia br. w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu odbyło się oficjalne otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Nowe Laboratoria zostały rozbudowane i wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne, dzięki czemu Szpital może świadczyć usługi na najwyższym poziomie, obejmujące szeroki zakres badań laboratoryjnych. 

 • -

  Umowa na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2104C Wielkie Rychnowo-Kowalewo Pomorskie

  2024.01.08

  8 stycznia 2024. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie 

 • -

  Modernizacja wyposażenia PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu w ramach Programu Rządowego INFRASTRUKTURA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO

  2023.12.29

  W dniu 29 grudnia 2023 r. Powiat Golubsko-Dobrzyński zakończył realizację zadania pn. „Modernizacja wyposażenia PSM I st w Golubiu-Dobrzyniu” w ramach programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Podpisano umowę na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od km 2+795 km do 4+626 tj. 1,831 km”

  Podpisano umowę na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2122C Małszyce-Miliszewy od km 2+795 km do 4+626 tj. 1,831 km”

  2023.12.04

  4 grudnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego, reprezentujących Powiat Golubsko-Dobrzyński podpisali umowę z Zakładem Drogowo Budowlanym Rogowo Mariusz Wilczyński 

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130

  Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130

  2023.10.31

  Rozpoczęły się roboty drogowe związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110C Kiełpiny - Ostrowite od km 2+140 do km 3+130”. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy drogi na odcinku o długości 990,0 mb. Umowa z Wykonawcą firmą Zakład Drogowo Budowlany Mariusz Wilczyński Spółka Komandytowa z Rogowa opiewa na kwotę 1.212.571,88 zł.

 • Budowa chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego

  Budowa chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego

  2023.10.30

  Rozpoczęły się roboty drogowe związane z realizacją zadania polegającego na budowie odcinków chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie naszego powiatu. Jeden z chodników o długości 1259 m zostanie wybudowany przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław. 

Stronicowanie