Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

poniedziałek, 24 września 2018

Imieniny

Gerarda, Teodora, Marii

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 20 września 2018 r.


ORS.0002.LXVI.2018

            Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 września 2018 roku, godz. 15.00 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia 
odbędzie się LXVI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie LXVI sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z LXIII, LXIV oraz LXV sesji Rady Powiatu.
6. Uroczyste wręczenie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
8. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
10. Sprawozdanie z realizacji budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za I półrocze 2018 roku. 
11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
12. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Spółki z o.o. „Szpital Powiatowy” w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2017.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2018-2030,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na 2018 rok, 
c) w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
d) w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2108C i 2107C z Bielska do Chełmonia i w stronę Lipienicy,
e) w sprawie wystąpienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ze Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy z siedzibą w Brodnicy,
f) w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, 
g) zmieniającej uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w  Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018, 
h) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata 2018-2022,
i) w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
j) w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
14. Wnioski i oświadczenia.
15. Zakończenie.


                        Przewodnicząca Rady Powiatu 
                          Golubsko-Dobrzyńskiego
                         /-/ Maria Wiśniewska

 

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
13.09.2018

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61§4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu".

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
01.06.2018

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę