Treść strony: Informacja


                                                                                                             Golub-Dobrzyń, 17 lipca 2020 r.
BR.0002.XXVII.2020  
   
                                                                                                      Szanowni Państwo 
   

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 lipca 2020 r., godz. 15.00 
w sali posiedzeń Rady Powiatu odbędzie się 
XXVII sesję Rady Powiatu Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji.
W związku z zagrożeniem epidemicznym i dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, 
zapraszamy do śledzenia przebiegu obrad sesji Rady Powiatu na stronie 
www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie XXVII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza Obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2020 rok, (opinia Komisji Budżetowej i Samorządowej),
b) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, (opinia Komisji Oświaty i Kultury). 
6. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
7. Zakończenie.

                                                                              Przewodniczący Rady Powiatu
                                                                                 Golubsko-Dobrzyńskiego

                                                                                     /-/Andrzej Grabowski

Projekty uchwał zamieszczono na stronie www.golub-dobrzyn.com.pl, w zakładce eSesja.

  • opublikował: Karolina Kowalska
    data publikacji: 2020-07-17 10:24
  • zmodyfikował: Karolina Kowalska
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-17 10:26