Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

niedziela, 22 października 2017

Imieniny

Filipa, Kordiana, Marka

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Bieżące informacje o terminach sesji Rady oraz Komisji Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dostępne są również na stronie: 

www.radapowiatu.golub-dobrzyn.com.pl


 

Golub-Dobrzyń, 18 października 2017 r.             OR.0002.LI.2017

Szanowni Państwo
            
Uprzejmie informuję, że w dniu 26 października 2017 roku, godz. 15.00  w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia odbędzie się LI sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie LI sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XLIX oraz L sesji Rady Powiatu.
6. Informacja o składanych oświadczeniach majątkowych:
a) Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
b) Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego,
c) Przewodniczącej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego,
d) Naczelnika Urzędu Skarbowego.
7. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
8. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku WojewództwaKujawsko – Pomorskiego.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych.
10. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim za rok szkolny 2016/2017.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego na 2017 rok,
b) w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych i opiekuńczych, dla których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest organem prowadzącym, 
c) zmieniającej uchwałę Nr XL/170/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie  w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2017,
d) zmieniającej uchwałę nr XXV/165/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Golubsko-Dobrzyński oraz warunków  i zasad korzystania z tych obiektów,
e) w sprawie ponownej skargi złożonej na działalność Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego,
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie. 

Przewodnicząca Rady 
Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Maria Wiśniewska
 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-20 14:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-20 14:04
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
18.09.2017

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Ogłoszenie
31.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek Pana Zbigniewa Bartnikowskiego, ul. Makuszyńskiego 34, 81-595 Gdynia, działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Informacja
14.08.2017

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że rozpatrywany jest wniosek w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przepustu na rowie melioracji szczegółowej, oznaczonym w ewidencji symbolem R-K, zlokalizowanym na działce o nr geod. 330 obręb Zapluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.

Reklama

System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
POIG Powiat Golub-Dobrzyń

Galeria zdjęć

 • Radio PIK Bydgoszcz
 • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
 • Klub Turystów Wodnych Chełmno
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę