Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

wtorek, 11 grudnia 2018

Imieniny

Stefana, Waldemara, Damazego

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 6 grudnia 2018 r.


ORS.0002.III.2018

 


Szanowni Państwo

 


Uprzejmie informuję, że w dniu 12 grudnia 2018 roku, godz. 15.00
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
odbędzie się III sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.


                        

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie III sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr LI/221/2017 w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej placówek oświatowych i opiekuńczych, dla których Powiat Golubsko-Dobrzyński jest organem prowadzącym;
c) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na rok 2019;
d) zmieniająca uchwałę Nr LVIII/258/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2018;
e) zmieniającą uchwałę Nr XV/71/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Dróg i Transportu” w Golubiu-Dobrzyniu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Dróg Powiatowych” w Golubiu-Dobrzyniu;
f) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia na rok 2019;
g) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich;
i) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”.
9. Wnioski i oświadczenia.
10. Zakończenie.


                            Przewodniczący Rady Powiatu
                                Golubsko-Dobrzyńskiego
                                 /-/ Andrzej Grabowski

 

  • opublikował: Kinga Kacprzykowska
    data publikacji: 2018-12-07 11:00
Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Obwieszczenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
13.09.2018

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 i 61§4 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Leśnej w Golubiu-Dobrzyniu".

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę