Treść strony: Informacja


                                                                Golub-Dobrzyń, 23 grudnia 2019 r.

BR.0002.XX.2019        
        
    
                                                                      Szanowni Państwo    
                                    

Zapraszam  do udziału w XX sesji Rady Powiatu
Golubsko–Dobrzyńskiego VI kadencji, która odbędzie się
w dniu 30 grudnia 2019 r., godz. 14.00
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie XX sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4.    Wybór Sekretarza Obrad.
5.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok,
b)    w sprawie przekazania petycji wg właściwości.
6.    Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
7.    Zakończenie.

               Przewodniczący Rady Powiatu
             Golubsko-Dobrzyńskiego
         /-/ Andrzej Grabowski