Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 23 lutego 2019

Imieniny

Izabeli, Damiana, Romany

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 21 lutego 2019 r.


BR.0002.VII.2019


Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 27 lutego 2019 roku, godz. 15.00 
w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia
odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego VI kadencji.

                        

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie VII sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami.
7. Informacja z prac Komisji Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego za rok 2018. 
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2018. 
10. Sprawozdanie z działalności leczniczej Sp. z o. o. „Szpital Powiatowy” w Golubiu-Dobrzyniu za rok 2018. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na lata 2019-2030,
b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Infrastruktury i Rozwoju Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Budżetowej i Samorządowej Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, ustalenia przedmiotu jej działania oraz określenia składu osobowego.
12. Wnioski i oświadczenia.
13. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Golubsko-Dobrzyńskiego
/-/ Andrzej Grabowski

 

Informacja
03.01.2019

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Informacja Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego
04.12.2018

Starosta Golubsko-Dobrzyński na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie
12.10.2018

Ogłoszenie nr 1 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Polska Niepodległa
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl

Galeria zdjęć

  • Radio PIK Bydgoszcz
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Portal Aktywna Wieś
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Klub Turystów Wodnych Chełmno
  • Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę