Powiat Golubsko - Dobrzyński

Kalendarz

sobota, 21 lipca 2018

Imieniny

Daniela, Andrzeja, Benedykta

Wyszukiwarka

Nawigacja

Treść strony

Golub-Dobrzyń, 6 lipca 2018 r. 

ORS.0002.LXIII.2018

 


Szanowni Państwo

                            

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lipca 2018 roku, godz. 15.00 
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego  
odbędzie się LXIII sesja Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji.

 


Porządek sesji przedstawia się następująco:


1. Otwarcie LXIII sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
a) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok,
b) w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, organizacyjnej oraz specjalistycznej, 
c) w sprawie nadania Statutu Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgiem,
d) w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie parkingu przy drodze powiatowej nr 2105C w miejscowości Wielka Łąka.
5. Wolne wnioski, zapytania, sprawy różne.
6. Zakończenie.

                                    Wiceprzewodniczący Rady 
                                      Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
                                  /-/ Roman Mirowski  

 

Ogłoszenie o przetargu
12.06.2018

Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza drugi przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego z podnośnikiem koszowym marki STAR, rocznik 1984 .

Wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia
01.06.2018

Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do zbycia.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń
25.04.2018

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego położonych w obrębie Białkowo, gm. Golub-Dobrzyń

Reklama

Mapa drogowa powiatu
System Informacji Przestrzennej
Portal mapowy Webewid
Przekaż 1 % podatku dla opp z powiatu golubsko-dobrzyńskiego
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Monitor Polski
Nieodpłatna Pomoc Prawna
http://zpp.pl
Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Galeria zdjęć

  • Golubsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
  • Hufiec ZHP Golub-Dobrzyń
  • Golubsko-Dobrzyńska Organizacja Turystyczna
  • Stowarzyszenie Krzewienia Kultury "Animator"
  • Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW w Wielgiem
  • Lokalna Grupa Działania Dolina Drwęcy
Starostwo Powiatowe w Golubiu Dobrzyniu
ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel: +48 (56) 683 53 80,81 fax: +48 (56) 683 53 83
starosta.cgd@powiatypolskie.pl | www.golub-dobrzyn.com.pl
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu. Wszelkie prawa zastrzeżone
Idź w górę