• Logo projektu

Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje projekt dofinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność pn. "Mobilne studio nagrań".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań: 
1.    Zakup wyposażenia studia nagrań umiejscowionego w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Golubiu-Dobrzyniu
2.    Zakup sceny umiejscowionej w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim
3.    Szkolenie z podstawowej obsługi programu do edycji audio i wideo oraz obsługi urządzeń 

Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 144 025,00 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 100,00% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 140 025,00 zł. 


Aktualności w ramach projektu:

 • -

  Kadeci z Wazówny złożyli ślubowanie na sztandar szkoły

  2023.11.27

  24 listopad 2023 r. to szczególny dzień dla uczniów klasy mundurowej z Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Golubiu-Dobrzyniu kadeci złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
  Odznaczenia dla kadetów wręczyli: Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka

 • Mobilne studio nagrań już działa!

  Mobilne studio nagrań już działa!

  2023.05.19

  Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje projekt pn.: "Mobilne studio nagrań" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W dniu 16 maja br. przy Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim w obecności Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego oraz Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego Danuty Maleckiej dokonano próbnego montażu sceny z wyposażeniem. Pierwsze występy na scenie już 26 maja br. podczas Dni otwartych w kowalewskiej szkole muzycznej, w godzinach od 15:00-19:00, na które serdecznie zapraszamy.

 • Mobilne studio nagrań

  Powstanie mobilne studio nagrań

  2023.01.30

  W dniu 27 stycznia 2023 r. Starosta Powiatu Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Danuta Malecka wraz ze Skarbnikiem Zbigniewem Szyjkowskim podpisali umowę na realizację projektu pn.: "Mobilne studio nagrań" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 144 699,99 zł.