• Logotyp projektu

Powiat Golubsko-Dobrzyński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Cyfrowy Powiat".

Realizacja projektu zakłada:

  1. zakup sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia potencjału Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu do realizacji e-usług,
  2. zwiększenie cyberbezpieczeństwa, w tym potencjału technicznego do zapobiegania i reagowania na ewentualne incydenty;
  3. zdiagnozowanie aktualnego stanu bezpieczeństwa.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. 

Projekt jest dofinansowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, do których zalicza się działania związane z rozwojem cyfrowym JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja projektu pozwoli poprawić dostępność infrastruktury i narzędzi informatycznych(sprzętu i oprogramowania) w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie projektu z UE: 134 500,00 zł.

  • Logotyp Cyfrowy Powiat