• LOGO Projektu

Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

 

realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny Powiat Golubsko- Dobrzyński”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa do 31.05.2023 r. dostępności do usług publicznych świadczonych przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych w obszarze dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Wartość grantu: 99 995,00 PLN

  • Herb powiatu i PFRONu