Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. po. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przeznaczonych do sprzedaży.

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow użytkowa lokalu

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości - netto 

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

1

2

3

4

5

6

7

1.

TO1G/00016279/9

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, obręb 2 miasta Golub-Dobrzyń, ul. PTTK 28 nr działki 64/1 o pow. 0,0937ha

- 49,37m²

-4,29m² -piwnica

-14,25m² - garaż

-6791/53177  udział w częściach wspólnych budynku i gruntu

Lokal mieszkalny nr 6 znajdujący się 2 piętrze budynku mieszkalnego, czterokondygnacyjnego, wielolokalowego Nr 28.

W skład lokalu wchodzą: 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój

3UO – pod usługi oświaty z zabudową towarzyszącą

179.000,00zł

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu z którym została zawarta umowa na czas nieokreślony.

 

8.  Osobom którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć stosowny wniosek  o nabycie przedmiotowej nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

9. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu na okres 21 dni od dnia 28 listopada 2022 r.

 

 STAROSTA

GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

Franciszek Gutowski