• malon11 kopia

Nazwa zadania:

Modernizacja wyposażenia PSM I st w Kowalewie Pomorskim

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

 

Krótki opis projektu:

Projekt zakłada modernizację wyposażenia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim poprzez zakup w okresie od 4 maja 2022 r. do 30 grudnia 2022 r. następujących pomocy dydaktycznych:

1)      flety z futerałami – 2 zestawy;

2)      skrzypce z futerałami – 8 zestawów;

3)      kontrabas z futerałem – 1 zestaw;

4)      saksofony z futerałami – 2 zestawy;

5)      monitory interaktywne 65 cali z mobilnymi statywami – 2 zestawy.

Pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane przez uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kowalewie Pomorskim, poszerzając jednocześnie ofertę edukacyjną szkoły. Ponadto realizacja zadania wpłynie na kompleksowy rozwój edukacyjny i kulturalny szkoły.