Zapraszamy na uroczyste obchody 231.rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Golubiu-Dobrzyniu. 

Harmonogram obchodów:

8:30 - Zbiórka Delegacji i Pocztów Sztandarowych - ul. Kilińskiego
9:00 - Msza św. polowa koncelebrowana - park miejski na Placu 1000-lecia
10:00 - Uroczystości pod Pomnikami Pamięci Narodowej - okolicznościowe przemówienia, złożenie wiązanek
11:00 - program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja - sala nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia

16:00 - "Co z naszą wolnością" - koncert w wykonaniu młodzieży z grupy teatralnej DK Sala Lustrzana Domu Kultury

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Przypomnijmy, że autorami projektu Konstytucji byli w szczególności Ignacy Potocki, król Stanisław August Poniatowski i ksiądz Hugo Kołłątaj.

Oryginał rękopiśmienny Konstytucji 3 maja początkowo był przechowywany w Wilanowie w zbiorach Archiwum Publicznego Potockich zgromadzonych przez Stanisława Kostkę Potockiego, uczestnika obrad Sejmu Czteroletniego. W latach 70. XIX wieku na mocy umów rodzinnych archiwum zostało przekazane do podkrakowskich Krzeszowic, a po 1945 roku powróciło do Warszawy i znalazło się w Archiwum Głównym Akt Dawnych.