Treść strony: Biuro Prawne

I. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe
ul.Plac 1000-Lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Biuro Prawne

Krzysztof Śmigielski, Krzysztof Cerankowski

tel. 56 683-53-80,81 wewn. 50

pokój nr S20, I piętro

Prawnicy zajmują się obsługą prawną Starostwa i jednostek podległych.

W budynku Starostwa znajduje się również punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

O nieodpłatnej pomocy prawnej można przeczytać tutaj.

II. Kompetencje i zadania Biura Prawnego:

1. Biuro Prawne zajmuje się pełną obsługą prawną Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Do podstawowych zadań Biura Prawnego należy w szczególności:

1) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, wydziałów Starostwa  oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także jednostek organizacyjnych Powiatu;

2) opiniowanie pod względem redakcyjnym i prawnym projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty;

3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom);

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6) informowanie Zarządu, Starosty, kierowników wydziałów, a także osób zajmujących samodzielne stanowiska pracy o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu;

7) prowadzenie szkoleń w zakresie zmiany prawa oraz przekazywanie Staroście materiałów w tym zakresie.

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-02-24 09:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-28 20:24