Podpisanie aneksu na „Budowę obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia” – opracowanie dokumentacji

 

11 stycznia 2022 roku władze powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Powiatu Danuta Malecka przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Zbigniewa Szyjkowskiego podpisali aneks na „Budowę obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia – Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia”.

Podpisanie aneksu okazało się konieczne w związku ze złożoną ofertą Wykonawcy, która po przeprowadzonym postępowaniu przewyższała pierwotnie zaplanowaną kwotę.

Kwota wynikająca z podpisanego w dniu 25 maja porozumienia oszacowana była na 600 000,00 zł z czego 150 000,00 zł w formie dotacji przekazać miał Powiat Golubsko-Dobrzyński.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy najniższa oferta wyniosła 1 084 860,00 zł, z czego 235 238,00 zł stanowić ma dotacja przekazana przez Powiat Golubsko-Dobrzyński. W związku z powyższym w budżecie Powiatu zabezpieczona została wyższa kwota niezbędna do realizacji przedmiotowej inwestycji.

I etap zadania, tj. opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ma być realizowane w latach 2022-2023.

Porozumienie po podpisaniu przez przedstawicieli Powiatu przekazane zostało pozostałym stronom porozumienia do podpisu.

 

MM

  • 1
  • 2