• promesa

W dniu 19 listopada 2021 r. na zaproszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski i Wicestarosta Danuta Malecka odebrali voucher w kwocie 13.585.000 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład. Spotkanie odbyło się w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

Otrzymana promesa przeznaczona zostanie na realizację projektu - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu

Przedmiotem projektu jest budowa hali sportowej z adaptacją części pomieszczeń Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu na Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

(APa)