Treść strony: Remont nawierchni drogi powitowej nr 2114C Gałczewko-Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km 1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km

Umowa podpisana - „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km"

W dniu 8 czerwca 2021 r. Wicestarosta Danuta Malecka, Członek Zarządu Roman Mirowski, Skarbnik Zbigniew Szyjkowski podpisali z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem umowę w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadana pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń odcinek I od km1+346 do km 3+996 długości 2,65 km, odcinek II od km 4+537 do km 7+690 o długości 3,153 km łączna długość remontu 5,803 km”.
Na realizację powyższego zadania Powiat Golubsko-Dobrzyński otrzyma kwotę dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 299 161,00 zł, natomiast całość inwestycji wyniesie 2 598 322,42 zł.

  • podpisanie umowy na realizację drogi powiatowej nr 2114C
  • podpisanie umowy na realizację drogi powiatowej nr 2114C -...
  • podpisanie umowy na realizację drogi powiatowej nr 2114C -...