Treść strony: Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625

Zakończono prace remontowe na drodze powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica

W dniu 10 grudnia 2020 r. odbył się odbiór zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Pana Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Pani Danuty Maleckiej w odbiorze drogi uczestniczył Burmistrz Miasta Kowalewa Pomorskiego Pan Jacek Żurawski, Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski, Radny Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Roman Ratyński, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim Pani Małgorzata Wegner, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Rafał Karaszewski, Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pani Martyna Malinowska oraz Przedstawiciel Wykonawcy Pan Piotr Kwiatkowski pełniący funkcję kierownika budowy.

Wykonawcą zadania był Zakład Handlowo-Budowlany „AGA” Mariusz Wilczyński z Torunia. Umowa z Wykonawcą została podpisana pod koniec lipca br., a całkowity koszt wykonania robót drogowych to 1 565 762,55 zł, z udzielonym 4-letnim okresem gwarancji. Wartość całkowita zadania wyniosła 1 593 082,31 zł i obejmowała roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych powiatu w kwocie 738 253,15 zł przy pozyskanym dofinansowaniu zewnętrznym w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 796 541,00 zł. Realizacja inwestycji została dofinansowana również przez Gminę Kowalewo Pomorskie dotacją celową w wysokości 58 288,16 zł.

Prace na przedmiotowej drodze obejmowały: wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 4,2 km, wykonanie zjazdów na działki przyległe, remont poboczy i rowów przydrożnych oraz wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci progów zwalniających, znaków ograniczających prędkość oraz oświetlonych przejść dla pieszych. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową, która przewidywała zakończenie prac do dnia 30 listopada 2020 r.

 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 1
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 2
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 3
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 4
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 6
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 7
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 8
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 9
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2106C - zdjęcie nr 10
 • separator strony

Ruszył remont drogi powiatowej relacji Wielka - Łąka – Lipienica

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625”. Umowa z Wykonawcą - Zakładem Handlowo-Budowlanym „AGA” Mariusz Wilczyński została podpisana pod koniec lipca br. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 1 565 762,55 zł brutto, z udzielonym terminem gwarancji na okres 4 lat.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 796 541,16 zł dofinansowania, co stanowić ma 50% kosztów całkowitych zadania. W kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz tablic informacyjnych. Inwestycja prawdopodobnie zostanie dofinansowana przez Gminę Kowalewo Pomorskie w wysokości około 10% wkładu własnego Powiatu.

W chwili obecnej Wykonawca rozpoczął prace związane z oczyszczeniem istniejącej nawierzchni drogi wraz z odkryciem jej krawędzi oraz usunięciem zalegającego humusu. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy w przyszłym tygodniu rozpoczną się prace związane z układaniem masy bitumicznej.

Sporządzona dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie nowej nawierzchni na 4,2 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem zjazdów na działki przyległe. Ponadto w ramach zadania zostanie również wykonany remont poboczy i rowów przydrożnych. Na wyremontowanym odcinku zostaną wprowadzone nowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. progi zwalniające, oświetlone przejścia dla pieszych oraz znaki ograniczające prędkość.

Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia wszystkich prac został ustalony na koniec listopada 2020 r.

 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 2
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 2
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 3
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 4
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 5
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 6
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 7
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 8
 • droga powiatowa nr 2114C w trakcie realizacji - zdjęcie nr 9