Treść strony: Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń

W dniu 22 października 2020 miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau, Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Ciechocin oraz zaproszeni Goście. Poświęcenia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej dokonał Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Działyniu  ks. kan. mgr Tomasz Muraszewski.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau,
 2. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 3. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 4. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wiesław Młodziankiewicz,
 5. Proboszcz Parafii p.w. Świętej Trójcy w Działyniu ks. kan. mgr Tomasz Muraszewski,
 6. Wójt Gminy Ciechocin Pan Andrzej Okruciński,
 7. Sołtys sołectwa Rembiocha Pan Paweł Trokowski,
 8. Przedstawiciel Wykonawcy - Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Pan Stanisław Detmer,
 9. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski,
 10. Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pan Rafał Karaszewski,
 11. Inspektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Pani Martyna Malinowska.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, droga powiatowa została zmodernizowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na ponad 5,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontu poboczy. W ramach inwestycji przeprowadzono również remont odcinków skrzyżowań z drogami gminnymi, wykonano zjazdy indywidualne oraz rowy przydrożne wraz z umocnieniem skarp. Ponadto, na przedmiotowym odcinku wymienione zostało oznakowanie pionowe.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 327 971,10 zł (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 692 430,00 zł dofinansowania, co stanowi 50% kosztów ogólnych zadania. Wkład własny Powiatu wyniósł 1 635 541,10 zł. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez dwa samorządy: Gminę Ciechocin w kwocie 64 485,22 zł oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł.

Materiał wideo dotyczący tej inwestycji znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.facebook.com/watch/?v=268298374526022

 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 1
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 2
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 3
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 4
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 5
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 6
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 7
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 8
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 9
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 10
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 11
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 12
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 13
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 14
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 15
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 16
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 17
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2126C - zdjęcie nr 18
 • tablica informacyjna zdjęcie nr 1
 • tablica informacyjna zdjęcie nr 2
 • separator strony

realizacja inwestycji - stan na dzień 28.04.2020 r.

 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 1
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 2
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 3
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 4
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 5
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 6
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 7
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 8
 • inwestycja w trakcie realizacji zdjęcie nr 9

Trwa remont drogi powiatowej nr 2126C relacji Świętosław-Działyń!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Droga ta jest jedną z nielicznych dróg w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim będącą w części drogą o nawierzchni gruntowej. Z tego powodu na tejże drodze szczególne w okresie jesienno-zimowym powstawały dziury, błoto i koleiny, co znacznie utrudniało przejazd mieszkańców powiatu. Dzięki przeprowadzeniu remontu poprawi się jakości życia Mieszkańców, a przede wszystkim zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników korzystających z tego odcinka drogi.

Wykonawcą zadania jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, która udzieliła 4-letniego okresu gwarancji na realizowane zadanie. Koszt wykonania robót drogowych zgodnie z podpisaną umową wyniesie 3 043 765,75 zł brutto.

W chwili obecnej Wykonawca przeprowadził prace polegające na wyprofilowaniu i umocnieniu istniejących skarp co jest niezbędne do uzyskania projektowanych szerokości drogi powiatowej. Ponadto zostały również przeprowadzone prace związane z oczyszczeniem poboczy drogi z dziko rosnących zakrzewień i zadrzewień.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją droga powiatowa zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku o łącznej długości ponad 5 kilometrów. Wykonany zostanie również remont istniejących chodników o powierzchni 140 m2 oraz konserwacja i odtworzenie na całej długości drogi rowów i ścieków przydrożnych. Sporządzona dokumentacja przewiduje wykonanie utwardzenia poboczy wraz z zabezpieczeniem skarp nasypów. Ponadto na remontowanym odcinku zostaną zamontowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przy uzyskanym przez Powiat Golubsko-Dobrzyński dofinansowaniu wynoszącym 1 760 553,00 zł, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto inwestycja zostanie dofinansowana w ramach dotacji celowej udzielonej przez dwa samorządy: Gminę Ciechocin w kwocie 64 485,22 zł oraz Gminę Zbójno w kwocie 72 484,24 zł. Planowany termin zakończenia prac to połowa bieżącego roku.

 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 1
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 2
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 3
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 4
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 5
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 6
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 7
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 8
 • remont drogi powiatowej nr 2126C w trakcie prac zdjęcie nr 9
 • separator strony

Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podpisanie umowy

30 września 2019 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr II – Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław – Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z Panem Andrzejem Kurdą-Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 3.043.765,75 zł brutto.

stan przed wykonaniem remontu

 • droga powiatowa 2126C przed remontem zdjęcie nr 1
 • droga powiatowa 2126C przed remontem zdjęcie nr 2
 • droga powiatowa 2126C przed remontem zdjęcie nr 3