Treść strony: Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C relacji Szychowo-Chełmonie

W dniu 16 czerwca 2020 r. miał miejsce uroczysty odbiór inwestycji pn. „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przeprowadzenie remontu tej drogi było jednym z priorytetowych zadań w obecnej kadencji, które z powodzeniem udało się zrealizować. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i Gminy Kowalewo Pomorskie, Wykonawca robót oraz zaproszeni goście. Poświęcenia wyremontowanego odcinka drogi powiatowej dokonał proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 2. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 3. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski,
 4. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Tomasz Zwoliński,
 5. Proboszcz Parafii pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Chełmoniu ks. Zdzisław Szauer,
 6. Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Jacek Żurawski,
 7. Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pan Marcin Dunajski.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, pracownicy Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego – Pan Rafał Karaszewski, Pani Martyna Malinowska i Pan Roger Żebrowski oraz Gminy Kowalewo Pomorskie – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pani Małgorzata Wegner.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, droga powiatowa została zmodernizowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontu poboczy. W ramach inwestycji wykonano również remont odcinków skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz nowe perony autobusowe. Ponadto, na przedmiotowym odcinku wymienione zostało oznakowanie pionowe.

Generalnym Wykonawcą zadania była firma Kancelaria Adwokacka Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 443 756,13 zł brutto (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 344 065,87 zł dofinansowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont drogi został dofinansowany w ramach udzielonej dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.

 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 1
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 2
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 3
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 4
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 5
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 6
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 7
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 8
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 9
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 10
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 11
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 12
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2107C - zdjęcie nr 13
 • separator strony

Trwa remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Umowa z Wykonawcą Kancelarią Adwokacką Paweł Aranowski z siedzibą w Płocku została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 415 814,80 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lata. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 714 357,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont drogi zostanie dofinansowany w ramach dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie, kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.

W chwili obecnej prace prowadzone przez Wykonawcę są już na bardzo zawansowanym poziomie. Po wykonaniu poszerzeń drogi, na istniejącą nawierzchnie została wylana warstwa wyrównawcza/profilowa, a następnie Wykonawca przystąpił do wykonania ostatniej warstwy konstrukcyjnej drogi - warstwy ścieralnej. Zgodnie z opracowaną dokumentacją, droga powiatowa zostanie wyremontowana poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 4,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem remontów poboczy drogi. Ponadto, w ramach zadania wyremontowane zostaną odcinki skrzyżowań z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz nowe perony autobusowe. Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową Wykonawca wymieni również oznakowanie pionowe znajdujące się na tej drodze.

W tym miejscu warto wspomnieć, iż przeprowadzenie remontu drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie było jednym z priorytetowych zadań do wykonania przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, o które zabiegał również Radny Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim Pan Michał Klafczyński. Mamy nadzieję, że Mieszkańcy czują się usatysfakcjonowani faktem, że już niedługo będą mogli korzystać z nowo wyremontowanej drogi zapewniającej bezpieczne poruszanie się uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca zakończy prace drogowe do końca czerwca bieżącego roku.

 • data: 2020-04-23
 • zdjęcia w trakcie realizacji zadania - zdjęcie nr 1
 • zdjęcia w trakcie realizacji zadania - zdjęcie nr 2
 • zdjęcia w trakcie realizacji zadania - zdjęcie nr 3
 • zdjęcia w trakcie realizacji zadania - zdjęcie nr 4
 • zdjęcia w trakcie realizacji zadania - zdjęcie nr 5
 • zdjęcia w trakcie realizacji zadania - zdjęcie nr 6
 • separator strony

Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - podpisanie umowy

11 października 2019 r. Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski wraz z Wicestarostą Danutą Malecką i Skarbnikiem Powiatu Zbigniewem Szyjkowskim, w obecności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Mariusza Trojanowskiego, podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr I – Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 2.415.814,80 zł brutto.

Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 714 357,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, remont drogi zostanie dofinansowany w ramach dotacji celowej przez Gminę Kowalewo Pomorskie, kwotą wynoszącą 108 711,67 zł brutto.

 • data: 2019-10-11
 • Zdjęcia z podpisania umowy - 1
 • Zdjęcia z podpisania umowy - 2
 • Zdjęcia z podpisania umowy - 3
 • separator strony

Stan przed rozpoczęciem prac na drodze

 • stan przed rozpoczęciem prac - zdjęcie nr 1
 • stan przed rozpoczęciem prac - zdjęcie nr 2
 • stan przed rozpoczęciem prac - zdjęcie nr 3
 • separator strony