Mikrogranty OWES TŁOK 2021

Trwa nabór na mikrogranty OWES TŁOK EDYCJA III/2021 


Ogłoszony został nabór na mikrogranty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych zainteresowanych rozwijaniem działalności odpłatnej lub gospodarczej.

Nabór trwa do 26.04.2021 r.

Organizacje zainteresowane poszerzeniem źródeł finansowania swoich
celów statutowych o działalność ekonomiczną (w formie odpłatnej
działalności pożytku publicznego lub działalności gospodarczej)
mogą pozyskać od 1500 zł do 5000 zł.

Granty są też dostępne dla grup nieformalnych zainteresowanych
zarejestrowaniem organizacji.

Zapraszamy również na webinar 15.04.2021 o 14.00.

https://osrodektlok120.clickmeeting.com/jak-zdobyc-srodki-na-dzialania-odplatne-w-twojej-organizacji-pozarzadowej-/register?_ga=2.155222078.408680018.1617864722-1985015264.1617864721

Edukatorzy OWES TŁOK pracują zdalnie konsultując wnioski elektroniczne i telefoniczne.

Email: biuro@owies.eu

Więcej informacji na stronie: https://owies.eu/567/mikrogranty