Treść strony: Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”

W dniu 8 lipca odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Na zaproszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego Franciszka Gutowskiego i Wicestarosty Danuty Maleckiej w uroczystości uczestniczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili również Radni Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, przedstawiciele Gminy Radomin oraz zaproszeni Goście.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali:

 1. Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Ramlau,
 2. Starosta Golubsko-Dobrzyński Pan Franciszek Gutowski,
 3. Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Pani Danuta Malecka,
 4. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Andrzej Grabowski,
 5. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Jacek Foksiński,
 6. Radny Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Pan Wiesław Młodziankiewicz,
 7. Wójt Gminy Radomin Pan Piotr Wolski,
 8. Radny Rady Gminy Radomin Pan Jan Pilarski.

W uroczystości uczestniczyli również: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Mariusz Trojanowski, pracownicy Wydziału Techniczo-Inwestycyjnego Starostwa Powiatowego – Pan Rafał Karaszewski, Pani Martyna Malinowska i Pan Roger Żebrowski.

Zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową droga powiatowa została przebudowana na prawie 1,8 kilometrowym odcinku. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszych korzystających z tej drogi został wykonany ponad 1,6 kilometrowy odcinek chodnika zlokalizowany po stronie północnej jezdni. W ramach inwestycji przebudowano również skrzyżowania z drogami gminnymi, zjazdy indywidualne oraz wykonano nowe perony autobusowe. Mieszkańcy będą mogli korzystać również z nowo utworzonego przejścia dla pieszych zabezpieczonego progami zwalniającymi, które zostało oświetlone dwustronnie lampami hybrydowymi z zasilaniem z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych. Wykonawca na przedmiotowym odcinku drogi wymienił również oznakowanie pionowe.

Wykonawcą zadania była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” z siedzibą w Wąbrzeźnie. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 105 743,69 zł brutto (w kwocie zawiera się koszt wykonania robót budowlanych, sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz zakupu i montażu tablic informacyjnych). Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 157 700,00 zł dofinansowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto, przebudowa drogi została dofinansowana w ramach udzielonej dotacji celowej przez Gminę Radomin kwotą w wysokości 93 650,55 zł brutto.

 • data: 2020-07-10
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 1
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 2
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 3
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 4
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 5
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 6
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 7
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 8
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 9
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 10
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 11
 • uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2118C - zdjęcie nr 12
 • zdjęcie tablicy informacyjnej nr 1
 • zdjęcie tablicy informacyjnej nr 2
 • separator strony

stan na 28.04.2020 r.

 • droga powiatowa 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 1
 • droga powiatowa 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 2
 • droga powiatowa 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 3
 • droga powiatowa 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 4
 • separator strony

Ruszyły prace związane z przebudową drogi powiatowej relacji Szafarnia – Płonne!

Powiat Golubsko-Dobrzyński jest w trakcie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin na odcinku Szafarnia - Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449”. Umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o. z Wąbrzeźna została podpisana na początku października 2019 r. Całkowity koszt wykonania robót drogowych wyniesie 2 081 123,37 zł brutto z udzielonym okresem gwarancji na 4 lat. Inwestycja realizowana jest przy współudziale środków finansowych uzyskanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 439 285,00 zł dofinansowania, co stanowić ma 55% kosztów ogólnych zadania. Ponadto przebudowa drogi zostanie dofinansowana w ramach dotacji celowej przez Gminę Radomin, kwotą wynoszącą 93 650,55 zł brutto.

W chwili obecnej Wykonawca położył warstwę wyrównawczą/profilową na istniejącą nawierzchnie drogi oraz przygotował teren pod budowę chodnika. Zgodnie z opracowaną dokumentacją droga powiatowa zostanie przebudowa poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie 1,8 kilometrowym odcinku wraz z wykonaniem chodnika po stronie północnej jezdni oraz zjazdami na działki przyległe do drogi. Ponadto zostanie również wykonane nowe przejście dla pieszych na wysokości istniejącej wiaty przystankowej. Przejścia dla pieszych na przebudowanym odcinku drogi zostaną oświetlone dwustronnie lampami hybrydowymi z zasilaniem z turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych. Zgodnie z podpisaną umową termin zakończenia robot drogowych został ustalony na koniec czerwca br.

stan na 25.02.2020 r.

 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 1
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 2
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 3
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 4
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 5
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 6
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 7
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 8
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C w trakcie realizacji zdjęcie nr 9
 • separator strony

Podpisanie umowy na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie –Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem"

3 października 2019r. w Starostwie Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu Starosta Golubsko-Dobrzyński Franciszek Gutowski, Wicestarosta Danuta Malecka oraz  Skarbnik Powiatu Zbigniew Szyjkowski podpisali umowę o roboty budowlane pod nazwą ,,Przebudowa i remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2107C, 2126C, 2118C” – Część nr III - ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk - Długie – Rypin na odcinku Szafarnia – Płonne wraz z chodnikiem w km od 1+660 do km 3+449” z Panem Rafałem Kalinowskim Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych ,,DROBUD” Sp. z o.o. 

Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 2.081.123,37 złotych brutto.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale środków finansowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację zadania Powiat pozyskał 1 157 700,00 zł dofinansowania, co stanowi 55% kosztów ogólnych zadania

 • podpisanie umowy - zdjęcie nr 1
 • podpisanie umowy - zdjęcie nr 1
 • separator strony

droga 2118C przed realizacją

 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C przed realizacją nr 1
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C przed realizacją nr 2
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C przed realizacją nr 3
 • zdjęcie drogi powiatowej nr 2118C przed realizacją nr 4