Zadania realizowane przez Powiat Golubsko-Dobrzyński z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

(wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych)

  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin - kliknij
  • Remont drogi powiatowej nr 2107C Szychowo – Chełmonie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - kliknij
  • Remont drogi powiatowej nr 2126C Świętosław - Działyń - kliknij
  • Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Golub-Dobrzyń na odcinku ponad 2,4 km tj. od km 7+750 do km 10+174
  • Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka – Lipienica od km 0+425 do km 4+625
  • Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko - Nowa Wieś – Golub-Dobrzyń łączna długość remontu 5,803 km

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125C Paliwodzizna - Macikowo - Węgiersk od km 1+883 do 2+337

W roku 2023 Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał środki na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2125C Paliwodzizna - Macikowo - Węgiersk od km 1+883 do 2+337".

Całkowity koszt inwestycji wynosi 690 391,99 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania 429 227,00 zł

Zadanie zrealizowane dzieki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • tablica informacyjna projektu

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin - Świętosław od km 0+706 do km 1+965

W roku 2023 Powiat Golubsko-Dobrzyński pozyskał środki na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2121C Ciechocin - Świętosław od km 0+706 do km 1+965".

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 423 264,19 zł

Kwota otrzymanego dofinansowania 979 068,00 zł

Zadanie zrealizowane dzieki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

  • tablica informacyjna projektu
Brak aktualności do wyświetlenia